Xin chào: đăng nhập hoặc tài khoản

Hướng dương Chacheer

Thương hiệu đẳng cấp vượt lên toàn châu lục

 

 * Hạt hướng dương nâng tầm vị giác độc đáo và xuất hiện sớm nhất thế giới. 

 * Đánh thức sự tò mò của mỗi cá nhân và mang lại sự sang trọng cho các không gian Quán.

 

 

 

 

 

 

Bạn sẽ lựa chọn hướng dương Chacheer vị nào ?Hạt hướng dương Chacheer vị dừa 40gram

Hạt hướng dương Chacheer vị dừa 40gram

7.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer vị dừa 130gram

Hạt hướng dương Chacheer vị dừa 130gram

20.000 đ

Hạt hướng dương Chacheer vị dừa 250gram

Hạt hướng dương Chacheer vị dừa 250gram

38.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer ngũ vị hương 40gram

Hạt hướng dương Chacheer ngũ vị hương 40gram

7.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer ngũ vị hương 130gram

Hạt hướng dương Chacheer ngũ vị hương 130gram

20.000 đ

Hạt hướng dương Chacheer ngũ vị hương 250gram

Hạt hướng dương Chacheer ngũ vị hương 250gram

38.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer vị cà phê 40gram

Hạt hướng dương Chacheer vị cà phê 40gram

7.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer vị cà phê 120gram

Hạt hướng dương Chacheer vị cà phê 120gram

20.000 đ

Hạt hướng dương Chacheer vị cà phê 250gram

Hạt hướng dương Chacheer vị cà phê 250gram

38.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer nguyên vị 40gram

Hạt hướng dương Chacheer nguyên vị 40gram

7.500 đ

Hạt hướng dương Chacheer nguyên vị 130gram

Hạt hướng dương Chacheer nguyên vị 130gram

20.000 đ

Hạt hướng dương Chacheer nguyên vị 250gram

Hạt hướng dương Chacheer nguyên vị 250gram

38.500 đ